Voľby do orgánov samosprávnych krajov už v novembri!

0
203
views

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. 6. 2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Na oficiálnych stránkach mesta Vráble nájdete informácie pre voličov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení.

Mesto Vráble patrí do volebného obvodu č. 3 – Nitra so sídlom volebnej komisie v Strednej odbornej škole , Cintorínska 4, 950 50  Nitra. Vo volebnom obvode č. 3 sa volí predseda a 13 poslancov.